Samtalsteapi behandling i Göteborg

Det goda samtalet är den bästa medicinen

Det är befriande att få komma som man är oavsett hur man mår. Som människa kan vi hålla masken, hålla tillbaka och vi gör alla detta, för att skydda oss, vårt innersta. Den som är van att träffa människor kan se nyanser, där ledsenhet och sorg kan visa sig, precis som vrede, nyfikenhet och andra emotioner. De sipprar ut ibland omedvetet, i vår kroppsmimik, men det tänker man inte alltid på.

Många är inte tränade på att visa sina känslor och är man inte tränad, så är det inte så enkelt, men det går att träna.

– Människan kommer i befintligt skick!

Att komma i befintligt skick, man kommer som man är, brukade läkaren och psykiatrikern Curt Nyström (bilden) säga om de människor som kom till den psykiatriska mottagning, där vi arbetade tillsammans.

Detsamma gäller för mottagningen Terapeut Göteborg. Den som söker hjälp behöver bli sedd och bekräftad i det han eller hon är i. Svårare än så är det inte. Kom som du är! Där börjar det.

Alla människor förtränger olika händelser, känslor – det är allmänmänskligt. Men att konsekvent tränga bort våra känslor, behov, tankar, intuition, förstånd, signaler och vilja kan vara både farligt och ohälsosamt och påverkar oss mycket mer än vi tror.

– Vi har fått en uppsättning känslor för att använda dem!

Detta kunde läkaren Curt säga då och då på mottagningen. Han hade en sällsam förmåga att göra det svåra enkelt och sa ibland: – Varför skall vi försvåra när vi kan förenkla.

Varje människa är unik, helt enastående. En människas genetiska kod upprepas aldrig, hur många som än föds på jorden.

Samtalsteapi behandling i Göteborg

Vi har fått olika utrustning, men vårt värde som människor ligger inte i vår utrustning. Det värde en människa har är henne givet. Det finns där innan hon sett dagens ljus (Margareta Melin).

Som människor har vi lätt för att jämföra oss med andra, men det går inte. Vi är alla olika, har olika talanger, gåvor och olika personligheter. Det är olikheten som är berikande för helheten.

En växt kan vissna för att den inte får vatten. Vi kan också kännas oss vissna och ensamma. En cykel blir trög att cykla om det är för lite luft i däcken. Men det går att pumpa däcken och få bättre snurr på hjulen.

Samtalsteapi behandling i Göteborg

Detsamma gäller livet som var och en fått, där vi ibland behöver både ”vatten och luft” – det vill säga; Någon lyssnar när jag behöver ge uttryck för känslor, tankar och minnen. Någon som förstår, kan dela mitt liv samt vägleda och hjälpa mig

”Det goda samtalet är den bästa medicinen” säger Astrid Seeberger, njurläkare från Stockholm.

Som läkare har hon skaffat sig mera bildning, för att förstå hur vissa personer kunde förneka information om sjukdom eller plötsligt inte ta sin medicin. Hon var nyfiken och började fråga och lyssna. Genom detta så har hon hjälpt många människor till insikt, självkännedom och försoning av sina liv.

Tystnadsplikt

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. All legitimerad personal inom hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Det innebär att den du pratar med inte får avslöja information om dig till någon annan.

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se