Om Terapeut Göteborg / Ulf Åberg

Vår mottagning för behandling av psykisk ohälsa, stressrelaterade besvär, drivs idag av Ulf Åberg, legitimerad sjukgymnast / terapeut.

Mottagningen har lång erfarenhet av psykiska, psykosomatiska och stressrelaterade besvär. Metoder som används är bland annat: psykoterapi, kristerapi, avspänning, klinisk psykologi, kroppsorienterade behandling (Basal kroppskännedom – BK).

Bedömning/kartläggning inleder ditt besök för att ringa in problem/ohälsa/bekymmer. Därefter planeras behandling efter överenskommelse.

Arbetslivserfarenhet

Ulfs breda kompetensområde sträcker sig över flera områden och utmärks av arbete med svårt sjuka cancerbarn och föräldrar i kris, Psykiatrisk öppenvård och slutenvård under nästan 14 år, Tjänst vid Vårdcentral där Ulf jobbade med korttidsterapier, Primärvårdsrehabilitering (sjukgymnast enhet), FörsäkringsMedicin (FMC), Funktionshinderteam med mera. Sedan december 2014 finns Ulf Åberg, Terapeut Göteborg vid Marklandsgatan 35, Göteborg.

Sjukgymnaster som är psykoterapi utbildade är oftast de som arbetat länge inom psykiatrisk öppen eller slutenvård. Inom landstinget Västra Götalandsregionen är vi i minoritet som har psykiatrisk, psykologisk och psykosomatisk kompetens, vilket ofta tar lång tid att uppnå. Människan är och förblir en helhet som Överläkaren, Med Dr, Specialist allmänpsykiatri Curt Nyström säger: ”Kropp och själ, med båda i balans är man en hel människa.”

Utbildning och examina

 • Legitimerad sjukgymnast 1984
 • Grundläggande utbildning i psykoterapi (motsvarande steg 1) 2001

Övriga universitetskurser

 • Psykosomatisk sjukgymnastik, 1991, 5 hp
 • Klinisk psykologi för fysioterapeuter, 1992

Övriga kurser

 • Kristerapi, 1984,1993
 • Friskis & Svettis, motionsledarkurs steg 2, godkänd som ledare, 1984
 • Kroppskännedom 1, 1986
 • Kroppskännedom 2, 1987
 • Grundkurs 1 och 2 Psykosomatisk och psykiatrisk sjukgymnastik, 1992,1995
 • Kroppsorienterad psykoterapi (grund och mellannivå), 1995
 • Sjukgymnastik ur ett neuropsykologiskt perspektiv, 1998
 • Certifierad SCI-93 (Stress and crisis inventory-93), 2001
 • Friskfaktorer i arbetslivet, 2004

Vanlig patientavgift och ingen remiss behövs

Mottagningen har avtal med landstinget Västra Götalands Regionen. Detta innebär att du betalar 200 kronor i avgift och att frikort gäller. Du behöver heller inte någon remiss till oss.

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor! Ring maila eller fyll i vårt bokningsformulär så återkommer vi inom kort.

/ Varmt välkommen!

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se