Basal Kroppskännedom i Göteborg

Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en vetenskapligt förankrad, sjukgymnastisk behandlingsmetod som består av enkla rörelseövningar och syftar till att locka fram det mest optimala och funktionella sättet att använda kroppen. Träningen leder till ökad kroppsmedvetenhet, balanserad hållning, friare andning och ett avspänt och funktionellt rörelsemönster. BK syftar också till att träna förmågan att vara här och nu – medveten närvaro.

Tankesättet präglas av en helhetssyn där man strävar efter att stärka förhållandet mellan kropp och medvetande. Målet är att hitta de egna kroppsliga och mentala resurserna och öppna möjligheter till förändring.

Flera avhandlingar och andra vetenskapliga studier har visat att Basal kroppskännedom ger god effekt vid smärt- och spänningstillstånd, stressrelaterade besvär samt vid olika psykiska symptom som oro, ångest och nedstämdhet. Läs mer om Basal Kroppskännedom hos Institutet för Basal Kroppskännedom.

Historik: Metoden har inspirerats av fransmannen, rörelsepedagogen Jacques Dropsy, samt har utvecklats av svenska och norska fysioterapeuter/sjukgymnaster. Basal Kroppskännedom (BK) eller som det först hette, kroppskännedomsträning, har funnits i Sverige och Norge sedan 1980-talet.

Leg sjukgymnast, Med dr Gertrud Roxendal (1931-2002) skrev sin doktorsavhandling 1985, Body awareness and the body awareness scale, treatment and evalutation in psychiatric physiotherapy. Hon var då den fjärde sjukgymnasten i Sverige som skrev en doktorsavhandling.

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se