Stressbehandling i Göteborg

Stressbehandling i Göteborg
”Kropp och själ, med båda i balans är man en hel människa”

Är vi glada så kommer också hela kroppen att sträcka upp sig och är vi ledsna eller tyngda, så kommer vi att sjunka ihop. Våra känslor, tankar och attityder påverkar vår fysiska kropp. Positivt eller negativt beroende på hur vi lyckats hantera samspelet med verkligheten.

Har vi skadat oss eller är i psykisk – fysisk ohälsa så behöver vi komma igång, få hjälp. Lätt hänt är att skjuta allt framför sig, men till slut så skriker kroppen eller själen ”- jag behöver hjälp!”

Långvarig stress kan ge många symtom och dessa tecken bör vi ta på allvar. Kriser, svåra händelser är också sådant som kan hända oss. Det är lätt hänt att vi ”sopar under mattan” omedvetet. Detta kan vara ohälsosamt när de i grunden naturliga reaktionerna stoppas.

Vi förstår nog alla att det finns ett samband mellan kropp och själ – det vi kallar psykosomatik. Utmaningen för människan är hur vi ska handskas med denna kunskap.

Många människor är idag stressade och jäktade och flera har långvarig stress i sin ryggsäck. Varför är det så? Kan man kolla upp sin stressnivå? Svar: Ja! Ett bra kartläggningsinstrument är Stress and Crisis Inventory-93 (SCI-93), framtaget av läkarbröderna, Curt Nyström, Leg läkare, Med dr, Specialist i allmänpsykiatri och Orvar Nyström, Leg läkare, Specialist i invärtesmedicin och reumatologi.

SCI-93 visar på ett tydligt sätt stressnivån hos mig som individ.Vidare kan man gå vidare och skatta/kartlägga både Belastande händelse/period och Sjukdom, Hälsa- funktion och förmåga, samt Arbete. Kartläggningen ger en helhet både över resurser och vad som kan brista hos en människa.

Läkarbröderna Orvar Nyström och Curt Nyström vet att det behövs redskap för att åskådliggöra hur en människa både har det och hur hon tar det. Detta är andra ord för våra olika strategier och förhållningssätt som vi bär med oss mer eller mindre utvecklade. 1993 var deras kartläggningsinstrument SCI-93, klart att användas. Detta har hjälpt många människor att förstå sig själva, sina utmaningar, låsningar och vägen mot hälsa. Vi vet ju alla: att sopa allt under mattan håller en tid, sedan snubblar man på högen.

SCI-93 (Stress and Crisis Inventory-93) används hos Terapeut Göteborg. Ulf Åberg Leg sjukgymnast, Samtalsterapeut har under många år jobbat med detta kartläggningsinstrument och är certifierad SCI-93 användare.

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se