Samtalsterapi behandling i Göteborg

Samtalsterapi – behandling i Göteborg

Vi kan alla må dåligt psykiskt och kanske känner du igen dig i följande:

Du kan känna sig nedstämd, som inte går över, eller så mår du dåligt psykiskt, men förstår inte riktigt varför. Man kan ha svårt att lita på andra människor.
Kanske känner du dig stressad, har svårt för att sova eller koncentrera dig. Eller så finns depression, ångest och fobier (= man undviker för att hantera situationer.)

Eller så har du varit med om en allvarlig händelse, hamnat i kris, skadar dig själv.

Du kan ha även ha symtom i kroppen, som trötthet, ont i axlar, mage eller ryggen, för att du mår psykiskt dåligt och vice versa om man har ont i sin kropp. Fysisk smärta kan påverka oss psykiskt. Ja, så är det. Människan är odelbar.

Som sjukgymnast och samtalsterapeut, pratar jag med människor. Det är tämligen simpelt, för det är ju så vi kommunicerar med varandra. Det handlar om att hjälpa en person att utvecklas som människa.

Syftet med behandling

Samtalsterapi, Psykoterapi, Kroppsorienterad psykoterapi och Kroppskännedom / kroppsbehandling, är olika behandlingsmetoder, för att du ska må bättre.

Att gå i terapi är att lära känna sig själv och bli medveten vem man är. Det ger trygghet och bra grund att stå på.

Hur du mår kan förstås genom dina tankar, känslor, beteenden, kroppens reaktioner och signaler och vad som har hänt dig i livet. Alla människor växer upp i något sammanhang.

Genom att gå i terapi kan du få hjälp att förstå dig själv och dina känslor och andra upplevelseformer. Du kan få hjälp att förändra tankar och beteenden så att ditt liv blir mer hanterbart. Du kan också få hjälp att acceptera sådant hos dig själv eller i ditt liv som du inte gjort tidigare.

Detta innebär att du kan välja och prioritera, samt bli bättre rustad i att hantera relationer och situationer.

Det ska kännas tryggt att möta en professionell medmänniska som har en grundlig utbildning i att lyssna, stötta och se sambanden i tillvaron.

Tillsammans stämmer vi av vad som “trycker dig”, vad du har för besvär/problem och vad du vill jobba med.

Ulf Åberg är legitimerad sjukgymnast och samtalsterapeut. Han har vidareutbildning inom psykoterapi – inriktning psykodynamisk psykoterapi (PDT), klinisk psykologi, kroppsorienterad psykoterapi – tekniker, psykosomatik samt har lång erfarenhet av samtalsbehandling/psykoterapi, psykosomatisk – psykiatrisk sjukgymnastik inom såväl psykiatrisk mottagning som primärvården.

Bedömning – kartläggning föregår alltid ställningstagande till behandling.

Vad kan behandlas

 • Utmattningssyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Stress och Stressrelaterade problem
 • Olika typer av ångestproblematik, fobier
 • Depression, nedstämdhet, olika hämningar
 • Kriser
 • Besvär av muskelspänningar, kroppshållning
 • Självkänsla och självförtroende
 • Fysisk inaktivitet
 • Sömnsvårigheter
 • ME – Kroniskt trötthetssyndrom
 • Fibromyalgi

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se