Samtalsterapi / psykoterapi i Göteborg

Samtalsbehandling i Göteborg - terapeut Ulf Åberg
För att få en djupare inblick i olika situationer och möjlighet till att hitta nya vägar, kan terapi hjälpa. Visst kan man prata med vänner och familj, men det finns många fördelar med att vända sig till någon utomstående professionell – någon som inte är involverad i tidigare händelser eller som står i nära relation till en själv.

Alla människor förtränger olika händelser, känslor – det är allmänmänskligt. Men att konsekvent tränga bort våra känslor, behov, vilja är både farligt och ohälsosamt. Våra känslor som tillhör våra upplevelseformer är en god vitalitet i högsta grad. Men många utav oss är otränade i hur man använder dessa redskap. En person med stor människokunskap sa i radion ”Att leva som människa innebär konsten att behärska sin känslor och inte att bli behärskad av känslorna.”

Det ska kännas tryggt att möta en professionell medmänniska som har en grundlig utbildning i att lyssna, stötta och se sambanden i tillvaron. Samtalsterapi hjälper dig att prioritera, välja och välja om, för att så småningom blir mer tillfredsställd med ditt eget liv.

Tillsammans stämmer vi av vad som “trycker dig”, vad du har för besvär/problem.

Vid mottagningen bedrivs behandling av psykisk ohälsa. Det kan handla om långvarig stress, stressrelaterade besvär, beteende problem, ångest, kriser som är fördröjda, belastande händelse/-er med mera.

Ulf Åberg är legitimerad sjukgymnast, med vidareutbildning inom psykoterapi steg 1, klinisk psykologi, psykosomatik samt har lång erfarenhet av samtalsbehandling/ psykosomatisk – psykiatrisk sjukgymnastik.

Kvalificerad bedömning/kartläggning inleder ditt besök för att ringa in problem/ohälsa/bekymmer. Därefter planeras behandling efter överenskommelse.

Vad kan behandlas

  • Utmattningssyndrom, Stress och Stressrelaterade problem
  • Olika typer av ångestproblematik, fobier
  • Depression, kriser, olika hämningar
  • Besvär av muskelspänningar, kroppshållning
  • Självkänsla och självförtroende
  • Fysisk inaktivitet
  • Sömnsvårigheter
  • Beteende problem

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se