Behandling (terapi) i Göteborg

Samtalsbehandling i Göteborg - terapeut Ulf Åberg
För att få en djupare inblick i olika situationer och möjlighet till att hitta nya vägar, kan terapi hjälpa. Visst kan man prata med vänner och familj, men det finns många fördelar med att vända sig till någon utomstående professionell – någon som inte är involverad i tidigare händelser eller som står i nära relation till en själv.
Alla människor förtränger olika händelser, känslor – det är allmänmänskligt, om det är svåra trauman, svåra händelser. Då träder försvarsmekanismerna in omedvetet hos människan.

Att konsekvent tränga bort de vitala känslorna som vi fått eller tankar, kroppens signaler, behov, vilja, intuition och så vidare, är både farligt och ohälsosamt.

Vi har fått en uppsättning känslor, det gäller alla människor. Om vi nu fått dessa våra känslor, så har de en mening, ett syfte. Annars skulle vi människor inte fått dem. Detsamma gäller allt det andra: vår vilja, våra sinnen, kroppsmotoriken, intuitionen med mera. Detta allt har vi fått för att vi alla är levande människor.

En person med stor människokunskap sa i radion

”Att leva som människa innebär konsten att behärska sin känslor och inte att bli behärskad av känslorna.”

Många människor är dåligt tränade i att vara sig själva. De har anpassat sig så mycket så att de förlorat sitt eget innersta och inte vet hur de skall hantera sig själva, styra sig. Nej, det blir farligt och ohälsosamt, om vi inte lyssnar inåt, på oss själva. Utmaningen är bli en helare människa och förstå sig själv. Det är möjligt för alla. Det har jag sett om och om igen.

Det ska kännas tryggt att möta en professionell medmänniska som har en grundlig utbildning i att lyssna, stötta och se sambanden i tillvaron. Behandling / terapi hjälper dig att prioritera, välja och välja om, för att så småningom blir mer tillfredsställd med ditt eget liv.

Tillsammans stämmer vi av vad som “trycker dig”, vad du har för besvär/problem i din vardag.

Vid mottagningen bedrivs behandling av psykisk ohälsa. Det kan handla om långvarig stress, stressrelaterade besvär, psykosomatiska besvär (där både kropp och själ hamnat i diket) kriser, trauma, beteende problem, ångest, belastande händelser som är fördröjda med mera.

Ulf Åberg har lång erfarenhet av behandlingsarbete inom psykisk ohälsa, psykiatriskt arbete. Ulf har erfarenhet av såväl psykiska som kroppsliga besvär och hur de påverkar varandra sinsemellan. Ulf är legitimerad sjukgymnast, med vidareutbildning inom psykoterapi steg 1, klinisk psykologi, psykosomatik, Basal kroppskännedom (BK) och är certifierad inom SCI-93 (Stress and Crisis Inventory-93), som kartlägger stress, kriser och hälsa.

Bedömning – kartläggning föregår alltid ställningstagande till behandling.

Vad kan behandlas

  • Utmattningssyndrom, Stress och Stressrelaterade problem
  • Olika typer av ångestproblematik, fobier
  • Depression, kriser, olika hämningar
  • Besvär av muskelspänningar, kroppshållning
  • Självkänsla och självförtroende
  • Fysisk inaktivitet
  • Sömnsvårigheter
  • Beteendeproblem

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

0709-83 12 42
info@terapeutgoteborg.se